ویلا پلاک 3

ویلای شماره 3 به سبک مدرن طراحی شده است. استفاده از سطوح شیشه ای در نما سبب افزایش پیوند فضای داخل با فضای بیرون می شود.در نمای متقارن اصلی ، پیش روی ایجاد شده در فرم جداره عنصر شاخص نما است. همچنین با اتصال این قسمت با وید فضای ویژه ای همراه با سقف دبل هایت در قسمت نشیمن ایجاد شده است.