ویلای خطی

پروژه ویلای خطی در منطقه ای کوهستانی در شهر قروه (استان کردستان) قرار دارد.ویلا خطی به صورت فلت و به سبک مینیمال طراحی شده است. با توجه به حضور عناصر طبیعی پیرامون ویلا،  تلاش شده تا جانمایی ویلا و پاسیوهای طراحی شده به گونه ای صورت گیرد تا کاربر بتواند به خوبی  محیط پیرامون خود را لمس نماید.همچنین به منظور افزایش پایداری ساختمان از مصالح بومی نظیر سنگ های موجود در منطقه استفاده شده است