نمای مجتمع مسکونی سعادت آباد - نمای مدرن

کارفرما : مهندس فارسی 

موقعیت : سعادت آباد – بلوار فرهنگ – خیابان چهارم غربی