1
بیمارستان مهر ایرانیان

این پروژه در شهر پرند قرار دارد.در این طراحی تلاش شده تا نمــا هماهنگ با بافــت شهـــری پرند طراحی گردد و بدین منظور بر خطوط افقی تاکید شده است.فرم پـــویای ورودی مجموعه همراه با پیش آمدگی علاوه بر شاخص نمودن این فضا امکان مکث و تعاملات اجـــتماعی کــــاربران را فـراهم می نماید.در طراحی داخلی بیمارستان خوانایی و سهولت دسترسی کاربران از اهـداف اصلی طــراحی بوده که با تغییر رنگ در اجزا فضا  به ویژه کف و دیوارها مشخص شده است.کانــــسپت طراحی در بخش لابی ها تاکید بر مفهوم سلامت بوده که با استفاده از پترنهای ارگانیک و رنگ ســبز شکل گرفته است