1
آفیس قیطریه

پروژه شرکت توسعه گستران در محدوده قیطریه تهران قرار دارد.این دفتر دارای یک فضای اصلی است که نیمی از آن اتاق مدیریت و جلسه و نیمه دیگر آن فضای تیــم کارکنــان است.برای ایجــــاد فضای مناسب جهت کار یک تیم چهار نفره یک ورک استیشن مجتمــــــع با قــــفسه هــــای مورد نیازفضای کار را شکل می دهند.برای جلسات صمیمانه و استراحت های طولانی اتاقی مجــزا نـــیز با سرویس جدا و مبلمان راحتی در نظر گرفته شده است