طراحی داخلی فرشته
طراحی داخلی فرشته

موقعیت پروژه در مجتمع مسکونی در محدوده خیابان فرشته تهران با مساحت 200 متر مربـــــع می باشد.بازسازی و طراحی داخلی این واحد توسط استودیو معماری فام صورت گرفته و طبــق درخواست کارفرمای محترم به سبــــک نئوکلاسیک انجام شده است.از جمله اهداف طراحــی این پروژه میتوان به افزایــــش ارتفاع سقف و تعریف فضا توســـط سقف های کاذب، اشاره نمـــود. همچنین با بهینه سازی پلان موجود، فضای کافی برای عملکردهای جدید نظیر فضای پیانو، کتابخانه و سایر درخواست های کارفرما پیش بینی شده است.