روف گاردن قیطریه

این پروژه واقع در محله دیباجی تهران است.هدف اصلی ایجاد فضایی برای تجمیع خانواده بـــوده است . ساختمان نسبتا قدیمی که نیاز به ساماندهی انباری ها بر روی بام داشت وجدا کردن فضای آن از فـضای روف گاردن، طراحی فضای نشیمن روباز و سرپوشیده برای استفاده در تمامی فصول، سرویس بهداشـتی، باربیکیو و فضای بازی برای کودکان.در تمامی سطوح با ایجاد خطوط منحنی باعث القای حس پویـــــایی شدیم