بازسازی دفتر کار گروه معماری بستار

موقعیت:سعادت آباد – خیابان 25ام