ویلا
ویلای مشاء
مسکونی
روف گاردن دیباجی
اداری
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
درمانی
بیمارستان مهر ایرانیان
Previous
Next

به نام هستی بخش

استودیو معماری فام ، گروهی است متشکل از مهندسین معمار مشتاق، مجرب و جوینده که سالهاست در عرصه تولید اندیشه و خلق فضاها و چالش های فراروی فرآیند ایده تا اجرای فضا همت گماشته اند و در پاسخگویی به نیازهای مخاطبان و کارفرمایان در کنش با مولفه هایی چون اقتصاد، فرهنگ، علایق و سلایق در بستر جامعه معاصر کوشیده اند و می کوشند و آنچه در این گذار آموخته اند، پیشه کرده اند.

طراحی نما

نمای مجتمع اداری – مسکونی پاکنژاد

طراحی نما

نمای مجتمع اداری مایرن ملنهوف

طراحی داخلی

طراحی داخلی هولدینگ نیکو

طراحی داخلی

طراحی داخلی بانک فردوسی