ویلا american style-flat

موقعیت: شهرستان نور

کارفرما : آقای شجاع 

متراژ: 100 متر