به نام هستی بخش

استودیو معماری فام ، گروهی است متشکل از مهندسین معمار مشتاق، مجرب و جوینده که سالهاست در عرصه تولید اندیشه و خلق فضاها و چالش های فراروی فرآیند ایده تا اجرای فضا همت گماشته اند و در پاسخگویی به نیازهای مخاطبان و کارفرمایان در کنش با مولفه هایی چون اقتصاد، فرهنگ، علایق و سلایق در بستر جامعه معاصر کوشیده اند و می کوشند و آنچه در این گذار آموخته اند، پیشه کرده اند.

خدمات این مجموعه در حوزه های زیر می باشد :

خدمات طراحی معماری

طراحی معماری فاز 1: طراحی معماری اولیه ، اراده ایده ها و دیاگرام های فضایی فرآیند طراحی و ارائه نقشه های اولیه معماری شامل پلان ها، نماها، برش ها و تصاویر 3 بعدی اولیه 

طراحی معماری فاز 2:ارائه نقشه های اجرایی معماری شامل پلان ها، نماها، برش ها، بزرگ نمایی ها و جزئیات لازم اجرایی

نظارت عالیه و طراحی فاز 3: نظارت بر روند اجرای پروژه در هماهنگی با نقشه های معماری ، سازه و تاسیسات و طراحی و تولید نقشه های حین اجرا

خدمات اجرایی

بازسازی: طراحی معماری و اصلاح کاربری و نوسازی فضاهای فرسوده متناسب با کاربری مورد نیاز

اجرای ابنیه : اجرای ابنیه مختلف مشتمل بر مسکونی (ویلا و آپارتمانی )، تجاری،اداری و …